Archive

Archive for februar, 2014

Extjs 4 textfield koje odobrava samo brojeve

februar 17th, 2014 No comments

ExtJS 4 sadrži polje „numberfield“ koje se koristi za unos brojeva. Ukoliko ej broj cifara prevelik, ovo polje može praviti problema. U tim situacijama, može pomoći tekstualno polje („textfield“) kome treba postaviti filter za unos samo cifara.

Prilikom podešavanja osobina tekstualnog polja dodajte atribut „maskRe“. On vam omogućava da kreirate masku uz pomoć regularnog izraza. Evo maske koja dozvoljava unos samo cifara (i decimalne tačke):

    maskRe:/[0-9.]/
Categories: JavaScript Tags: ,