Archive

Archive for novembar, 2014

Kodiranje teksta u samo brojeve i slova

novembar 27th, 2014 No comments

Ukoliko vam je potrebno da kodirate tekst sa svim problematičnim znakovima u URL prikladan tekst, urlencode() nije pravo rešenje.

Ono što vam je potrebno je funkcija koja če vam dati samo brojeve i slova. Bez procenata, razmaka, ili drugih nealfanumeričkih znakova.

Za ovo ćemo koristiti PHP funkcije bin2hex() i pack().

Npr. one mogu konvertovati „(!X>4Ob=h/&hN\'“ u „2821583e344f623d682f26684e5c27“.

Evo funkcija koje su vam potrebne:

function hex_encode($string)
{
  return bin2hex($string);
}

function hex_decode($string)
{
  return pack("H*", $string);
}
Categories: PHP Tags:

Dodavanje QTip-a na GridPanel ćeliju u ExtJS 4.0

novembar 8th, 2014 No comments

Potrebno je da dodate tooltip (quick tip) na ćeliju Grid objekta u ExtJS 4.0? Prilikom definisanja kolone, potrebno je da dodate atribut „rendered“, kome prosledite funkciju.

...
columns [
  ...
  {
   text:"Bookmark", 
   dataIndex:"title", 
   flex:1, 
   renderer:function(value,metaData) 
   {
    metaData.tdAttr = 'data-qtip="' + value + '"';
    return value;
   }
  },
  ...
}
...

Par napomena:

 1. Da bi prikazali tooltip, potrebno je da dodate liniju „Ext.QuickTips.init();“ pre definicanja Grid objekta kojom inicijalizujete prikazivanje tooltip-ova
 2. data-qtip je jedan od četiri atributa za tooltip. Tooltip atributi su:
  • data-qtip – tekst tooltip-a
  • data-qtitle – naslov tooltip-a
  • data-qwidth – širina tolltip-a
  • data-qalign – Definiše poziciju tooltipa u odnosu na original. Primer: „tl-br“ definiše da se gornji-levi ugao tooltip-a prikazuje dole-desno u odnosu na original

Sa malo modififikacije, dobićete fin tooltip izgenerisan za svaku ćeliju u Grid objektu.

Categories: JavaScript Tags: , ,