Archive

Archive for januar, 2015

Prestupna godina

januar 31st, 2015 No comments

Evo primera kako da u Javascript-u na jednostavan nacin u proverite da li je godina prestupna ili ne:

var isLeap = (((cYear%4)==0) || (((cYear%100)!=0) && ((cYear%400)==0)));

gde je cYear promenljiva u kojoj je smestena godina.

Categories: JavaScript Tags: