Home > PHP > CodeIgniter: recaptcha.php dokument nema odgovarajući konfiguracioni niz

CodeIgniter: recaptcha.php dokument nema odgovarajući konfiguracioni niz

oktobar 28th, 2013 Leave a comment Go to comments

Za one koji su naišli na ovaj problem, proverite podešavanje za PHP marker (<? and <?=).
Ukoliko nisu aktivirani, ova greška će se pojaviti jer se oni pominju u reCAPTCHA skriptama.

Izmenite „<?“ u „<?php“ i „<?=“ u „<?php echo“ i sve će biti uredu.
Druga opcija je da u konfiguracionim PHP fajlu dozvolite korišćenje kraćih markera.

Categories: PHP Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.