Home > JavaScript > Podesite pozadinsku boju za kolonu Grid objekta u ExtJS4

Podesite pozadinsku boju za kolonu Grid objekta u ExtJS4

avgust 6th, 2013 Leave a comment Go to comments

Ukoliko želite da određenu kolonu Grid objekta obojite drugom bojom, npr. crvenom, uradite sledeće:

  • U podešavanjima kolone dodati atribut tdCls:’cell-red’ gde je „cell-red“ CSS klasa i onda
  • U CSS dokumentu u kome se nalaze stilovi za aplikaciju (bitno je da se CSS dokument učitava posle extjs-all.css) dodati sledeću liniju:
    .cell-red	.x-grid-cell-inner	{ background-color:#ffe0e0; } 
    

Ukoliko je potrebno, dodatno modifikujte stil kolone.

  1. oktobar 28th, 2015 at 11:46 | #1

    Thanks a lot. Take care.

  1. No trackbacks yet.