Home > JavaScript > ExtJS 4 Selektovanje tacke stabla na osnovu internog ID-a

ExtJS 4 Selektovanje tacke stabla na osnovu internog ID-a

novembar 24th, 2012 Leave a comment Go to comments

Jedan od načina da se pristupi elementu u okviru ExtJS strukture je na osnovu njegovog ID-a. Ova metoda je naročito bila zastupljena u verziji 3. Ova metoda podrazumeva upotrebu getCmp() metode na sledeći način:

var element = Ext.getCmp('idName');

Ovakav pristup elementima stabla nije moguć, iako oni imaju definisan ID. Razlog je taj što je ID definisan u okviru stabla njegov interni i nije mu moguće pristupiti direkno van objekta stabla.

Da bi ovo uradili potrebno je koristiti metodu objekta stabla findChild(„attribut type“, „attribut name“, true). Detaljnije o metodi možete pročitati u okviru API dokuemntacije. Evo kratkog primera:

var treepanel = Ext.getCmp(‘treeID’);
var element = treepanel.getRootNode().findChild(„id“,’nodeID’, true);
treepanel.getSelectionModel().select(record);

U navedenom primeru u prvoj liniji selektuje se objekat stabla. U drugoj liniji je prikazano kako se dolazi do željenog elementa. Prvo se koristi metoda koja uzima osnovni (root) element stabla i onda se traži njegov „potomak“ koji ima definisan atribut ID čija vrednost je „nodeID“. Treća linija je primer kako možete da selektujete taj element stabla stvarajući efekat kao da ste na njega kliknuli.

Categories: JavaScript Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.