Home > JavaScript > Extjs 4 textfield koje odobrava samo brojeve

Extjs 4 textfield koje odobrava samo brojeve

februar 17th, 2014 Leave a comment Go to comments

ExtJS 4 sadrži polje „numberfield“ koje se koristi za unos brojeva. Ukoliko ej broj cifara prevelik, ovo polje može praviti problema. U tim situacijama, može pomoći tekstualno polje („textfield“) kome treba postaviti filter za unos samo cifara.

Prilikom podešavanja osobina tekstualnog polja dodajte atribut „maskRe“. On vam omogućava da kreirate masku uz pomoć regularnog izraza. Evo maske koja dozvoljava unos samo cifara (i decimalne tačke):

    maskRe:/[0-9.]/
Categories: JavaScript Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.