Home > JavaScript > ExtJS 4 – zamena podataka u postojećem Store objektu

ExtJS 4 – zamena podataka u postojećem Store objektu

U prethodnom postu je prikazano kako možete preuzeti podatke iz Store objekta. Sada ćemo prikazati kako ih možete zameniti sa novim vrednostima. Pogodno ukoliko imate combo polje kome je potrebno promeniti listu u zavisnosti od nekog uslova.

Podaci koje želite da smestite u Store moraju imati sledeću strukturu:

myData = [ ["1", "val1"] , ["2","val2"] ]

Smeštanje podataka možete uraditi na sledeći način:

Ext.getCmp('fieldID').store.loadData(myData)

Gde je „fieldID“ ID elementa forme kome je dodeljen Store objekat.

Categories: JavaScript Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.