Home > JavaScript, PHP > Kreiranje PHP objekta bez upotrebe klase

Kreiranje PHP objekta bez upotrebe klase

U okviru JavaScript-a, kreiranje objekta je krajnje jednostavno:

myObj = {};
myObj.abc = "Here we go";

U PHP-u ovo možete uraditi na sledeći način:

$myObj = new stdClass();
$myObj->abc = 'Here we go';
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.