Home > JavaScript > Lokalizacija u ExtJS 4

Lokalizacija u ExtJS 4

novembar 14th, 2011 Leave a comment Go to comments

ExtJS podržava veliki broj jezika. Lokalizacija se odnosi na sistemska poruke, prozora za potvrdu itd.

U verziji 3, dokumenta za lokalizaciju se nalaze u folderu:

extjs/src/locale/

U verziji 4, je promenjena putanja i dokumenta se sada nalaze u folderu:

extjs/locale/

U verziji 4 postoji greška vezana za lokalizaciju vezano za dugmiće DA/NE u confirm box-u.  Problem je u tome što se dugme generiše pre nego što se učita dokument za lokalizaciju, pa je njihov opis uvek na engleskom jeziku.

Da bi se ovo rešilo potrebno je u onReady delu, prilikom učitavanja glavnog dela skripta, „ručno“ ubaciti:

Ext.MessageBox.msgButtons['ok'].text = "Uredu";
Ext.MessageBox.msgButtons['cancel'].text = "Odustani";
Ext.MessageBox.msgButtons['yes'].text = "Da";
Ext.MessageBox.msgButtons['no'].text = "Ne";

Ovaj deo koda je moguće ubaciti i u okviru nekog eksternog dokumenta koji se učitava u web aplikacijama.

U ovo trenutku je aktuelna verzija ExtJS 4.0.7 i greška još uvek postoji, nadam se da će u nekoj od narednih verzija biti otklonjena.

Categories: JavaScript Tags: ,
  1. Camera Review
    novembar 19th, 2011 at 14:31 | #1

    hey your blog design is very nice, clean and fresh and with updated content, make people feel peace and I always like browsing your site.

  1. No trackbacks yet.