Home > JavaScript > Okviri kod ExtJS elemenata

Okviri kod ExtJS elemenata

novembar 20th, 2011 Leave a comment Go to comments

Svaki ExtJS element inicijalno ima okvir veličine 1px. Ukoliko se vrši ubacivanje više elemenata jedan u drugi, ovaj okvir može postati i deblji jer svaki element ima svoj okvir. Da bi se isključio okvir za neki od elemenata dovoljno je prilikom konfigurisanja postaviti parametar „border“ na false (inicijalna vrednost je true). Ukoliko bi želeli da isključite liniju okvira samo nekoj stranici elementa dolazi do razlike između verzije 3 i 4.

U verziji 3, da bi prikazali, npr. samo liniju sa donje strane, dozvoljeno je postaviti border:false a zatim aktivirati samo border sa donje strane:

    border:false,
    bodyLayout:'border-bottom:1px solid #ccc;',

Dakle, dozvoljeno je isključiti prikazivanje okvira, a zatim aktivirati samo određenu stranicu korišćenjem parametra bodyLayout.

U verziji 4 ovo nije moguće. Ukoliko je border:false on se ne prikazuje  i nije moguće na njega uticati preko bodyLayout. Ukoliko je potrebno da se kreira efekat bordera samo sa jedne strane, potrebno je da se postavi border:true, a onda preko bodyLayout-a izvršiti promene. Dakle, prethodni primer u verziji 4 bi izgledao:

    border:true,
    bodyLayout:'border-left:0px; border-top:0px; border-right:0px;',

Znači, potrebno je aktivirati border, a zatim isključiti liniju za željene stranice. Interesantno je da ovaj način konfigurisanja radi i u verziji 3.

Categories: JavaScript Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.