Home > MySQL > Podešavanje vremenske zone iz MySQL-a

Podešavanje vremenske zone iz MySQL-a

Provera datuma i vremena kroz MySQL je moguća upotrebnom komande NOW() (MySQL ne pravi razliku između velikih i malih slova tako da ej moguće napisati i now()). Primer:

mysql> select now();
+---------------------+
| now()               |
+---------------------+
| 2013-07-20 11:11:11 | 
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Ukoliko je vreme drugačije nego ono u vašoj vremenskoj zoni , koristite sledeću komandu da bi ste postavili ispravnu vremensku zonu:

SET GLOBAL time_zone = '+1:00';
Categories: MySQL Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.