Home > JavaScript > Primena Defaults atributa na sve kolone Grid Objekta

Primena Defaults atributa na sve kolone Grid Objekta

U gotovo svakom objektu koji ima nabrajanja u okviru ExtJS 4 moguće je zajedničke atribute izdvojite u posebnu, defaults, sekciju. Ovom prilikom navodim primer kako to uraditi za kolone Grid objekta.

Prvo primer bez primene defaults atributa:

var mygrid = Ext.create(''Ext.grid.Panel'', {
  //... store config, other config...
  columns: [
      { header:'ID', dataIndex:'id', width: 65, hidden:true, sortable:true, width:100 },
      { header:'Firma', dataIndex:'company_name', hidden:false, sortable:true, width:100 },
      { header:'Adresa', dataIndex:'company_address', hidden:false, sortable:true, width:100 }
  ]
});

Sada i primer sa primenom defaults atributa:

var mygrid = Ext.create(''Ext.grid.Panel'', {
  //... store config, other config...
  columns: {
    items: [
      { header:'ID', dataIndex:'id', width: 65, hidden:true },
      { header:'Firma', dataIndex:'company_name' },
      { header:'Adresa', dataIndex:'company_address' }
    ],
    defaults: { hidden:false, sortable:true, width:100 }
  }
});
Categories: JavaScript Tags: ,
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.