Home > JavaScript > Problem sa skrolom u ExtJS 4.0.7 Grid objektu

Problem sa skrolom u ExtJS 4.0.7 Grid objektu

februar 13th, 2013 Leave a comment Go to comments

Verzija 4 je umesto skrola koji kreira sam pretraživač ubacila svoj skrol. Kod njega se često dešava da se sadržaj „zamrzne“. Verzija 4.1 se vratila na prirodni skrol. Za one koji i dalje koriste neku od 4.0.x verzija evo rešenja:

Ext.define('Ext.ux.grid.Panel', {
 extend: 'Ext.grid.Panel',
 
 initComponent: function()
 {
  var me = this;
  me.callParent(arguments);
  me.on('scrollershow', function(scroller)
  {
   if (scroller && scroller.scrollEl) {
    scroller.clearManagedListeners();
    scroller.mon(scroller.scrollEl,'scroll',scroller.onElScroll,scroller);
   }
  });
 },
 
 onViewRefresh: function()
 {
  var me = this;
  try { me.callParent(); }
  catch (e) {};
 }
});

Ovaj kod stavite pri vrhu stranice, ili sačuvajte kao poseban fajl i učitajte. U svom kodu umesto da objekat pozivate sa

Ext.create('Ext.grid.Panel', { ...

to uradite sa:

Ext.create('Ext.ux.grid.Panel', { ...
Categories: JavaScript Tags: ,
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.