Home > JavaScript > Širina Viewport bloka

Širina Viewport bloka

novembar 21st, 2011 Leave a comment Go to comments

Viewport se obično primenjuje na body tag i to je objekat koji koristimo kada želimo da kompletan sadržaj stranice iskoristimo za ExtJS. Sastoji se od 5 blokova:

  • Center – nalazi se u sredini stranice
  • North – nalazi se iznad centralnog bloka
  • South – nalazi se ispod centralnog bloka
  • East – nalazi se desno od centralnog bloka
  • West – nalazi se levo od centralnog bloka

Svim blokovima, osim centralnog, je moguće dodeliti širinu (East i West), odnosno visinu (North i South). Centralni blok će uvek zauzimati sav preostali prostor na stranici.

Definisana širina/visina su inicijalne vrednosti i korisnik ih može promeniti povlačenjem linije između dva bloka. Ukoliko želimo da postavimo minimalnu i maksimalnu širinu/visinu i time ograničimo korisnika, potrebno je prilikom konfigurisanja bloka da ubaicimo još dva parametra.

U verziji 3 to su minSize i maxSize. Primer definisanja sa verziju 3 bi mogao biti:

width: 220,
minSize: 200,
maxSize: 240,

U verziji 4 su parametri za širinu i visinu razdvojeni pa tako imamo minWidth i maxWidth, odnosno minHeight i maxHeight. Gledajući prethodni primer, u verziji 4 bi izgledao:

	
width: 220,
minWidth: 200,
maxWidth: 240,
Categories: JavaScript Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.