Archive

Posts Tagged ‘backup’

Kompletno kopiranje MySQL baze

februar 22nd, 2013 No comments

Evo jednostavnog načina kako možete da napravite kopiju baze u MySQL-u. Neophodno je da imate pristup komandnoj liniji.

  • kreirajte bazu u koju želite da izvršite prebacivanje podataka preko phpMyAdmin-a ili nekog sličnog alata
  • Iz konzole izvršite sledeću komandu:

mysqldump -h [server] -u [user] -p[password] db1 | mysql -h [server] -u [user] -p[password] db2

Obratite pažnju da između -p i [password] ne postoji razmak.

Ukoliko komandu izvršavate u okviru sistema koji nije zaštićen lozinkom (uobičajeno za servere na lokalnom računaru) parametar sa lozinkom se može izostaviti. Navedenu komandu je moguće izvršiti i u dva koraka na sledeći način:

mysqldump -h [server] -u [user] -p[password] db1 > dump.sql
mysql -h [server] -u [user] -p[password] db2 < dump.sql

Na ovaj način se kreira mysqldump fajl koji se može sačuvati kao backup.

Categories: MySQL Tags: , ,