Archive

Posts Tagged ‘cell click’

ExtJS4 Grid Cell click događaj

februar 13th, 2013 No comments

Ukoliko vam je potrebno da se u okviru Grid objekta reaguje klikom na određenu kolonu, a ne ceo red, ovaj događaj je za vas. Prvi put je ubačen u okviru verzije 3. Tom prilikom se preuzima indeks kolone i nemogu se koristiti nazivi kolona koji se koriste za zaglavlje.

Primer dodavanja događaja bi bio:

	
listeners: {
  cellclick: function(gridView,htmlElement,columnIndex,dataRecord)
  {
    if(columnIndex == 3) {
      // Ovde ubacite kod koji ce se izvrsiti
      // kada se klikne na 4. kolonu u Grid objektu
    }
  }
}
Categories: JavaScript Tags: , ,