Archive

Posts Tagged ‘column class’

Ikonica u zaglavlju Grid objekta, drugi deo

jun 5th, 2012 No comments

Pre izvesnog vremena sam pisao o tome kako je moguce postaviti ikonicu u zaglavlju grid objekta. Tom prilikom je za iniciranje postavljanja ikonice u određenu kolonu korišćen ID atribut kolone. Mana ovakvog pristupa je u tome što ukoliko imate više grid objekata koji imaju kolone koje se ponavljaju morate da menjate vrednost ID atributa a samim tim i da dodajete nov stil u CSS.

Kako bi se ovaj problem prevazišao, potrebno je CSS stil definisati kao klasu, a zatim u okviru definisanja kolone koristiti CLS atribut. Primer postavljanja ikoice bi bio:

.colFlag .x-column-header-inner
{
  background:transparent url(../../images/icons/famfam/flag_red.png)
  no-repeat 3px 3px !important;
  text-indent:-250px;
}

A zatim prilikom definisanja atributa kolone grid objekta postaviti, npr.:

	
{
  dataIndex:'idTip',
  align:'center',
  header:'Naziv kolone',
  width:24,
  hideable:false,
  menuDisabled:true,
  cls:'colFlag',
  tooltip:'Tekst koji se vidi ukoliko se koristi header tooltip plugin',
}