Archive

Posts Tagged ‘css cache’

Sprečavanje keširanja CSS i JavaScript dokumenata

februar 4th, 2012 No comments

Projekat u razvoju, u toku dana bezbroj puta menjate CSS i JavaScript dokumenta, svaki put praznite cache browsera kako bi bile učitane poslednje verzije skripta. Čak i postavljanje veličine cache na 0MB ne pomaže svaki put. Jedini način je forsiranje pražnjenja kombinacijom tastera, npr. u FF je to ctrl+F5. Ovo posebno predstavlaj poblem ukoliko više ljudi radi na istom projektu.

Rešenje je korišćenje „fantomskog“ querystring-a koji čini da browser uvek skript ili css dokument vide kao nov. Ono što je još bitnije, u procesu razvoja projekta querystring može da se postavi kao promenljiva i da se po lansiranju projekta izvrši njegovo uklanjanje čima se dozvoljava keširanje.

Pa, kako to funkcioniše?

  <link href="/style.css?<?= time(); ?>" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <script type="text/javascript" src="/script.js?<?= time(); ?>"</script>
  <!-- rezultat //-->
  <link href="/style.css?0123456789" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <script type="text/javascript" src="/script.js?0123456789"</script>

Umesto time() je bolje postaviti neku promenljivu koja će imati vrednost koju daje ova funkcija, po lansiranju projekta, potrebno je samo promenljivoj dodeliti prazan string kao vrednost i sve je spremno.

Categories: PHP Tags: , ,