Archive

Posts Tagged ‘expand row’

ExtJS 4 rowexpander ne pojavljuje skrol

januar 30th, 2012 No comments

RowExpander plugin u okviru ExtJS 4.0.7 ima grešku. Ukoliko ga implementirate u okviru Grid objekta i sve linije se vide, sa desne strane nećete videti skrol. Međutim, ukoliko otvorite neki od detalja i sadržaj postane višlji nego što je maksimalna visina objekta, skrol se i dalje neće pojaviti.

Kako bi ovo regulisali potrebno je ubaciti sledeću liniju u okviru RowExpander.js dokumenta na kraju toggleRow() metode:

	
this.view.refresh();

Ova linija će forsirati osvežavanje grid objekta i samim tim prikazivanje skrola ukoliko je to potrebno.

Dokument RowExpander.js se nalazi u folderu extjs/examples/ux/

Categories: JavaScript Tags: , ,