Archive

Posts Tagged ‘grid cell’

Extjs promena pozadinske boje ćelije grid objekta u zavisnosti od vrednosti

oktobar 20th, 2014 No comments

Ukoliko je potrebno promeniti boju jedne ćelije Grid objekta, koristite renderer atribut.
Primer: Pretpostavimo da imamo ćeliju koja ima brojčanu vrednost. Ukoliko je ta vrednost veća od 0 onda je pozadinska boja zelena, u suprotnom je crvene boje.
Evo dela koda koji to opisuje

renderer : function(v, md) 
{
  if(parseInt(v) > 0)
    md.style = "background-color:green;";
  else
    md.style = "background-color:red;";
}

Podesite pozadinsku boju za kolonu Grid objekta u ExtJS4

avgust 6th, 2013 1 comment

Ukoliko želite da određenu kolonu Grid objekta obojite drugom bojom, npr. crvenom, uradite sledeće:

 • U podešavanjima kolone dodati atribut tdCls:’cell-red’ gde je „cell-red“ CSS klasa i onda
 • U CSS dokumentu u kome se nalaze stilovi za aplikaciju (bitno je da se CSS dokument učitava posle extjs-all.css) dodati sledeću liniju:
  .cell-red	.x-grid-cell-inner	{ background-color:#ffe0e0; } 
  

Ukoliko je potrebno, dodatno modifikujte stil kolone.

ExtJS4 Grid Cell click događaj

februar 13th, 2013 No comments

Ukoliko vam je potrebno da se u okviru Grid objekta reaguje klikom na određenu kolonu, a ne ceo red, ovaj događaj je za vas. Prvi put je ubačen u okviru verzije 3. Tom prilikom se preuzima indeks kolone i nemogu se koristiti nazivi kolona koji se koriste za zaglavlje.

Primer dodavanja događaja bi bio:

	
listeners: {
  cellclick: function(gridView,htmlElement,columnIndex,dataRecord)
  {
    if(columnIndex == 3) {
      // Ovde ubacite kod koji ce se izvrsiti
      // kada se klikne na 4. kolonu u Grid objektu
    }
  }
}
Categories: JavaScript Tags: , ,