Archive

Posts Tagged ‘hidden column’

Šta je hidden, a šta hidable u ExtJS 4 Grid objektu?

januar 8th, 2012 No comments

Prilikom konfigurisanja Grid objekta, obratite pažnju na dva veoma slična atributa: hidden i hideable. Oba mogu imati vrednosti true/false, a namena im je sledeća:

  • hidden – definiše da li će se kolona inicijalno videti ili ne. ovu inicijalnu vrednost kolone je kasnije moguće promeniti kroz zaglavlje Grid objekta,
  • hideable – definiše da li je dozvoljeno datu kolonu sakriti ili ne, ukoliko je false, nije dozvoljeno. Kolona se ne pojavljuje u listi kolona za checkbox-ovima za manipulaciju prikaza vidljivih kolona
Categories: JavaScript Tags: ,