Archive

Posts Tagged ‘javascript object’

Kreiranje PHP objekta bez upotrebe klase

jul 20th, 2013 No comments

U okviru JavaScript-a, kreiranje objekta je krajnje jednostavno:

myObj = {};
myObj.abc = "Here we go";

U PHP-u ovo možete uraditi na sledeći način:

$myObj = new stdClass();
$myObj->abc = 'Here we go';