Archive

Posts Tagged ‘row hover’

Kako promeniti hover status linije Grid-a?

novembar 21st, 2011 No comments

U okviru ExtJS 4 Ukoliko želite da se dešava neka promena kada prelazite preko redova u grid objektu, potrebno je da izmenite klasu „.x-grid-row-over .x-grid-cell-inner“. Npr. ukoliko želite da prilikom prelaska preko linije ona bude boldirana potrebno je dodati sledeći kod u okviru vašeg CSS-a:

/* style rows on mouseover */
.x-grid-row-over .x-grid-cell-inner { font-weight: bold; }

Napomena: Vaš CSS je potrebno učitati posle extjs-all.css.

Categories: JavaScript Tags: , ,