Archive

Posts Tagged ‘tooltip’

Dodavanje QTip-a na GridPanel ćeliju u ExtJS 4.0

novembar 8th, 2014 No comments

Potrebno je da dodate tooltip (quick tip) na ćeliju Grid objekta u ExtJS 4.0? Prilikom definisanja kolone, potrebno je da dodate atribut „rendered“, kome prosledite funkciju.

...
columns [
  ...
  {
   text:"Bookmark", 
   dataIndex:"title", 
   flex:1, 
   renderer:function(value,metaData) 
   {
    metaData.tdAttr = 'data-qtip="' + value + '"';
    return value;
   }
  },
  ...
}
...

Par napomena:

 1. Da bi prikazali tooltip, potrebno je da dodate liniju „Ext.QuickTips.init();“ pre definicanja Grid objekta kojom inicijalizujete prikazivanje tooltip-ova
 2. data-qtip je jedan od četiri atributa za tooltip. Tooltip atributi su:
  • data-qtip – tekst tooltip-a
  • data-qtitle – naslov tooltip-a
  • data-qwidth – širina tolltip-a
  • data-qalign – Definiše poziciju tooltipa u odnosu na original. Primer: „tl-br“ definiše da se gornji-levi ugao tooltip-a prikazuje dole-desno u odnosu na original

Sa malo modififikacije, dobićete fin tooltip izgenerisan za svaku ćeliju u Grid objektu.

Categories: JavaScript Tags: , ,

Tab tooltip u ExtJS4

novembar 24th, 2012 No comments

U trećoj verziji popularnog radnog okruženja je postojao atribut kojim je ovo bilo definisano. U pitanju je tabTip atribut. U verziji 4 je izbačen ali evo dva predloga kako to da uradite.
Prvi je upotrebom tabConfig atributa na sledeći način:

tabConfig : {
  tooltip:'tekst tooltipa'
}

Drugi je upotrebom metode tab objekta na sledeći način:

tabObj.tab.setTooltip('tekst tooltipa');
Categories: JavaScript Tags: ,