Home > MySQL > Zamena teksta u MySQL

Zamena teksta u MySQL

decembar 4th, 2013 Leave a comment Go to comments

Promena dela teksta u okviru MySQL baze podataka, odnosno nekog njenog polja se može jednostavno izvršiti komandom REPLACE().

Primer: promeniti HTML boldiran tekst u polju ‘description’ koji koristi B tag sa STRONG

UPDATE texts SET description = REPLACE(description, ‘B>’, ‘STRONG>’);

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.